• Blog
  • 23 maart 2022
  • Geplaatst door TeamGeins

Participatiebijeenkomst buurtbewoners Geins

7 maart heeft de eerste participatiebijeenkomst voor het project Geins in Amsterdam Zuidoost plaatsgevonden. De opkomst was overweldigend. De avond heeft heel veel informatie opgeleverd. Wij geven je een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de participatie.

Tijdens de eerste participatiebijeenkomst, georganiseerd door STUDIO1106, zijn buurtbewoners geïnformeerd over de plannen en hebben zij intensief meegedacht over de ontwikkeling van het project. Gebiedsontwikkelaar AM, architect Inbo en lokale netwerkpartner BijlmerBelievers3.0 presenteerden het plan, de architectuur en de doelgroepen. Daarnaast is verteld hoe de buurt kan meedenken over de ontwikkeling van het project Geins aan de hand van drie thema’s; wie komen er wonen, hoe moeten de woningen er uitzien en wat kunnen we samen gebruiken? Want dat is het concept van Geins; samen de buurt maken! Ontwikkelen doen we samen met de buurt en toekomstige bewoners.

Aan de hand van de Wereldcafé-methodiek is input op deze vragen opgehaald. Deze methodiek is een informele werkwijze waar onder begeleiding van een tafelleider een groep mensen in korte tijd wensen, ideeën en suggesties geeft over een thema. Verdeeld over zes tafels is gesproken over de drie thema’s. Alle ideeën werden op tafelkleden geschreven. De deelnemers wisselden van tafel en zo worden gereageerd op elkaars input. Dankzij deze methode kreeg iedere buurtbewoner de gelegenheid om zijn of haar stem te laten horen en hebben we een goed beeld gekregen van wat er leeft. De input van buurtbewoners wordt waar mogelijk door STUDIO1106 meegenomen in de plannen voor Geins.

STUDIO1106 heeft alle input van de avond gebundeld. Een samenvatting van de input hebben we in deze blog bijgevoegd. De belangrijkste boodschap die we op 7 maart ontvingen van buurtbewoners is dat Gein een fijne buurt is om te wonen, momenteel in een positieve flow zit en er ruimte is voor iedereen.

bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 1 bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 2

Resultaten Bewonersbijeenkomst

Thema 1: Verschijningsvorm “Hoe ziet het er uit?”

De buurt heeft positief gereageerd op de gepresenteerde architectuur van de gebouwen en de plattegronden van de woningen. Bewoners geven aan dat zij voor de materialisering voorkeur hebben voor lichte kleuren en natuurlijke materialen, zoals hout. Veel glas in de gevel voor een open uitstraling in combinatie met verschillende soorten beplanting op de gevel en plantenbakken op de balkons wordt gewaardeerd. Het is belangrijk dat het gebouw past in haar omgeving. De buurt heeft voor het programma nog een aandachtspunt genoemd. Er is positief gereageerd op de sociale koopwoningen en de meergeneratiewoningen. In het gepresenteerde programma mist de buurt aanbod van grotere appartementen. De huidige appartementen in het plan vond de buurt met 70 m2 meer geschikt voor starters, maar te klein voor doorstromers. De tweelaagse stadswoningen en herenhuizen zijn groter, maar deze woningen vind de buurt meer geschikt voor gezinnen. Verder is voor de openbare ruimte goede straatverlichting als aandachtspunt genoemd voor het gevoel van veiligheid.

Thema 2: Delen “Wat gebruik je samen in de wijk?”

In de twee woongebouwen zijn mogelijkheden voor enkele collectieve ruimten. De invulling van de collectieve ruimten wordt bepaald met toekomstige bewoners. Buurtbewoners mogen hier ook over meedenken en hen is gevraagd of er behoefte is dat deze ruimten toegankelijk worden voor de buurt. Er zijn uiteenlopende ideeën voor de invulling van deze ruimten genoemd, denk aan een klus/knutselruimte, ontmoetingsruimte, werkruimte, danszaal, sportruimte, stilteruimte, bibliotheek, eetcafé, kleine winkeltjes en een buurtkeuken. De buurtbewoners hebben wel hun bedenkingen over de praktische kant, zoals hoe houd je de ruimte schoon, hoe voorkom je overlast en door wie wordt deze ruimte betaald. Bewoners is ook gevraagd of er behoefte is aan deelmobiliteit, waar niet alleen bewoners van Geins, maar ook de buurt gebruik van kan maken. Men is voorstander van de promotie van duurzame mobiliteit, en adviseert om ook te denken aan elektrische auto’s en laadpalen. Daarnaast is het promoten van het gebruik van openbaar vervoer genoemd. De voorkeur gaat uit om naast auto’s, ook te overwegen of andere vervoersmiddelen gedeeld kunnen worden, zoals deelfietsen, deelsteps en deelscooters.

Binnen de woonblokken is ruimte voor twee collectieve binnentuinen, bovenop het dak van de parkeergarages. De meningen lopen uiteen op de vraag of deze binnentuinen wel of niet voor buurtbewoners toegankelijk zouden moeten zijn. Het is leuk als de buurt hier bij elkaar kan komen, maar anderzijds kan dit praktisch lastig zijn omdat je overlast wilt voorkomen en de tuin ook onderhouden moet worden. De buurtbewoners deelden enthousiast hun ideeën hoe deze tuinen eruit zouden kunnen zien. Denk aan veel groen, want het is tenslotte Zuidoost, met plek voor kinderen om te spelen en ook ruimte voor stilte. Met hoogteverschillen, die ook kunnen dienen als zitplekken. Het is leuk als er mensen in de (moes)tuin kunnen werken maar het is ook handig als het onderhoud gebeurd door een hovenier of tuinman, zodat de uitstraling behouden kan worden.

bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 3 bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 2

Thema 3: Samen leven “Wie komen er bij?”

In dit thema is de cultuur van Gein besproken, met haar leefregels, ongeschreven regels, hoe ga je om met je eigen en andermans spullen, maar ook de doelgroepen die STUDIO1106 voor ogen heeft als toekomstige bewoners. De buurt is blij dat bewoners van Gein extra kans krijgen in de toewijzing van een koopwoning. Ook de doelgroep remigranten, mensen die vanuit Zuidoost naar steden als bijvoorbeeld Almere of Hoofddorp zijn verhuisd, en nu graag weer terug willen keren naar Zuidoost. Er is positief gereageerd op het bevorderen van de doorstroming van mensen in een sociale huurwoning. Daarnaast werd genoemd dat het ook belangrijk is om te focussen op doorstroom van ouderen, zij willen graag verhuizen naar een gelijkvloerse woning van voldoende omvang. Buurtbewoners omschrijven Gein als een buurt met ‘ons kent ons’. Er woont een mix van generaties en een diversiteit van culturen. Het is een heel rustige en groene wijk met een dorps karakter. Buurtbewoners voelen zich heel veilig en geven aan dat Gein in een positieve flow zit.

bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 5 bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 6 bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 7
bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 8 bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 9 bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 10
bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 11 bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 12 bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 13
bewoners tijdens participatiebijeenkomst foto 14
Klik op de foto's om deze te vergroten

Deel
Gekopieerd!

Breaking news: Start bouw gegarandeerd!

De bouw van Geins staat gepland voor juni 2024. Er zijn nog woningen te koop. Bekijk het aanbod en schrijf je in voor jouw favoriete woning(en)!

Ja, laat mij de woningen zien