Zuidoost City is als netwerkorganisatie betrokken bij Geins.

Zuidoost City is een organisatie met als doel om samenwerking te bevorderen tussen alle stakeholders (publiek en privaat) om Amsterdam Zuidoost samen beter, sterker en mooier te maken.

Zuidoost is de stad van vernieuwing. Kenmerkend zijn veel ruimte voor groen en water en een goede bereikbaarheid. Met een eigen karakter en identiteit en een rijke mix van culturen die naast elkaar bestaan. AM onderstreept het doel van ZuidoostCity en draagt met de gebiedsontwikkeling van Geins bij aan een aantrekkelijk woonklimaat in Zuidoost.

Wil je meer weten over ZuidoostCity? Ga naar home - (zuidoostcity.nl).