Felixx is in ontwerpteam STUDIO1106 betrokken als landschapsarchitect.

In Geins wordt groen een gedeeld groot goed. Fysiek en mentaal gezonde bewoners, dat is onze inzet. De binnenhoven en in het bijzonder de daktuinen spelen hierin een belangrijke rol. Het gezamenlijk aanleggen en onderhouden van dit groen zorgt voor sociale verbinding en minder eenzaamheid, mentale ontspanning en fysieke gezondheid. De groene oase vormt het centrale kloppende groene hart binnenin de beide blokken. Het groen beperkt zich niet tot de daktuin op het parkeerdek maar verspreidt zich over verschillende verdiepingen. Omhoog via de gevels en verdiept middels een groene zone met bomen op de parkeerlaag. Deze omsloten oase is het domein van de bewoners, dat zij collectief vormgeven. Daarin combineren we de doelstellingen voor waterhuishouding en natuurinclusiviteit met constructieve randvoorwaarden en functionele wensen van toekomstige bewoners en omwonenden. Beide binnentuinen kunnen mogelijk een verschillende inrichting krijgen, waarbij steeds wordt gezocht naar mogelijke relaties. Het worden groene ruimtes, met een specifiek karakter en gebruik. Ze bieden een diverse collectie van biotopen voor plant en dier, waardoor ze de stedelijke ecologie in Gein actief verbeteren.

Wil je meer weten over Felixx? Ga naar Felixx - Realizing happy environments.