AM is aanvoerder van STUDIO1106 en in dit ontwerpteam betrokken als gebieds- en vastgoedontwikkelaar.

AM bedenkt en ontwikkelt inspirerende en duurzame leefomgevingen. AM is na een tender door de gemeente Amsterdam geselecteerd voor het ontwikkelen van de woningen aan het Vreeswijkpad in Amsterdam-Zuidoost. Na een voorselectie op kwaliteit, duurzaamheid, participatie en optiebod is AM zowel door de gemeentelijke als de burgerjury unaniem als beste partij beoordeeld.

AM opereert vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. En werkt als gebieds- en vastgoedontwikkelaar actief aan oplossingen voor actuele, urgente opgaven. Denk hierbij aan onze gezondheid, het klimaat, de energietransitie en issues over inclusiviteit. Dit doen we niet alleen samen met gevestigde partijen als gemeenten, corporaties, beleggers en maatschappelijke organisaties. Maar ook met bewoners en met nieuwe spelers zoals gebiedscoöperaties, stadmakers en initiatiefrijke ondernemers.

Samenwerken voor kwaliteit! Deze overtuiging ligt dan ook aan de basis van onze ontwikkelstrategie, die noemen wij “Samen de buurt maken in Gein”. Hieruit is STUDIO1106 ontstaan. Daarin werken alle betrokken partijen samen en is veel ruimte voor de inbreng van toekomstige bewoners en buurtbewoners.

Wil je meer weten over AM? Ga naar AM, Inspiring Space - AM | Inspiring space.