Gebiedsontwikkelaar AM is door de gemeente Amsterdam en een burgerjury uiteindelijk geselecteerd om deze woningen te ontwikkelen. Dit doen we natuurlijk heel graag. De woningen worden ontwikkeld in twee woonblokken. Alle betrokken partijen, zoals de ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect en woonadviseur, werken samen in ontwerpteam STUDIO1106. STUDIO1106 geeft de ontwikkeling en leefomgeving graag verder vorm samen met toekomstige bewoners en omwonenden.

Buurtbewoners hebben met de gemeente Amsterdam meegedacht over de plannen van het Vreeswijkpad. Deze plannen zijn vastgelegd in het stedenbouwkundig plan en het definitieve kavelpaspoort. Dus de richtlijnen, bijvoorbeeld over de hoogte van de gebouwen en de hoeveelheid parkeerplaatsen, liggen nu vast. 

Door en voor de buurt!
STUDIO1106 heeft als doel dat de koopwoningen aan Vreeswijkpad in Amsterdam Zuidoost een plek worden waar iedereen welkom is. Waar mensen kunnen doorgroeien. Of je nu starter op de koopmarkt bent of met je gezin weer terug wilt keren naar Zuidoost.

Geins wordt speciaal ontwikkeld voor bewoners uit de buurt Gein, mensen die graag weer terug willen keren naar Zuidoost en voor bewoners van een sociale huurwoning in Gein. Deze doelgroepen krijgen straks meer kans om te kopen. In de toewijzing van de koopwoningen houden we daar rekening mee. In Geins wordt minimaal 66% van de woningen verkocht in het sociale koopsegment*.

* De sociale koopwoningen hebben een maximale verkoopprijs. Jaarlijks wordt deze prijs in januari door de gemeente Amsterdam vastgesteld op basis van de inkomensontwikkeling en leencapaciteit van huishoudens met een middeninkomen. Voor 2022 staat het bedrag op € 324.000 v.o.n. Dit is inclusief de afkoopsom erfpacht.


Toekomstbestendig wonen
De nieuwe woonlocatie wordt een warme plek om te wonen, een buurt die openstaat voor iedereen. Nieuwbouw is dé mogelijkheid om een toekomstbestendige woonomgeving te creëren. Daarom ontwikkelen we comfortabele, duurzame woningen die klaar zijn voor de toekomst. Hier kun je straks thuiskomen in een groene oase! Met collectieve binnentuinen om te relaxen en elkaar te ontmoeten.

Thuiskomen. Waar je lekker tot rust komt om echt even ‘op te laden’.

Denk mee met STUDIO1106 en maak ’t Geins!

STUDIO1106 wil graag samenwerken met buurtbewoners en toekomstige bewoners. Droom jij van je eigen koopwoning in Amsterdam-Zuidoost of denk je graag mee als buurtbewoner? Meld je dan aan op geins.nl en denk met ons mee! We vragen je de aankomende tijd om enkele enquêtes in te vullen en we vinden het heel fijn als je deel kan nemen aan verschillende bijeenkomsten. 

Denk mee met STUDIO1106


Onze planning

Het duurt nog even voor de woningen worden gebouwd. Eerst gaan we dit jaar samen aan de slag met ontwerpen. Als het ontwerp definitief is kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen, zodat het ontwerp ook daadwerkelijk gebouwd kan worden. Onze planning is dat we eind van het jaar de vergunning kunnen aanvragen. Naar verwachting start de verkoop dan begin 2023. We verwachten in het derde kwartaal van 2023 te kunnen starten met de bouw. Circa twee jaar later kunnen de woningen worden bewoond.