21 juli 2023
Geplaatst door TeamGeins

Verkoopvoorwaarden en toelichting toewijzingsbeleid Geins

Voor de woningen in Geins hebben we afspraken gemaakt over de doelgroepen die extra kans maken op een woning bij de start voorverkoop en verkoop. We leggen je hieronder uit wat de criteria zijn van de doelgroepen en welke bewijsvoering je daarvoor moet aanleveren en wanneer. Als laatste vertellen we je over de punten die per doelgroep worden toegekend, het stappenplan van de toewijzing en de voorwaarden voor de inschrijfprocedure.

 

Mocht je niet tot één van de doelgroepen behoren kun je natuurlijk ook inschrijven op alle woningen (ook voor de woningen met KoopStart)! Het is dan niet zo dat je geen kans maakt om een woning toegewezen te krijgen.

Criteria van de doelgroepen:

 • Woonachtig in stadsdeel Amsterdam Zuidoost.

 • Doorstromer in Amsterdam Zuidoost: iemand die een sociale huurwoning in dit stadsdeel achterlaat.

 • Remigranten: iemand die minimaal 5 jaar aaneengesloten in Amsterdam Zuidoost heeft gewoond, vervolgens is verhuisd naar elders, en weer terug wil keren naar dit stadsdeel.

 • Kandidaten die actief hebben meegedacht door het invullen van enquêtes en het bijwonen van crowdsourcing events

 • Kandidaten welke een financiële check door een erkende bank of financieel adviseur hebben gedaan.

 

Naast deze toewijzingscriteria is voor de woningen met een KoopStart regeling aanvullend het volgende criteria om extra kans te maken op een sociale koopappartement.

 

 • KoopStarters die zonder de koperskorting niet in staat zijn om een woning te kopen met een maximaal (verzamel)inkomen van € 75.000 en geen vermogen boven het maximaal in box 3 vrijgestelde bedrag.

Je kunt tot meerdere doelgroepen behoren. Via het inschrijfformulier kun je aangeven tot welke doelgroepen je behoort. LET OP: je dient dit wel met bewijsvoering, zoals hieronder omschreven, aan te tonen. Als je niet over de juiste bewijsvoering beschikt van de doelgroepen waarvan je hebt aangegeven toe te horen en dit ook niet kunt aanleveren wordt de woning je niet voor je gereserveerd en gegund. Wij zijn dan vrij om deze woning aan een andere kandidaat toe te wijzen.

 

Nadat een woning aan je toegewezen is dien je, afhankelijk vanuit welke doelgroep je komt, een aantal documenten als bewijsvoering hiervan te overhandigen om de woning te kunnen reserveren, te weten:

 

Bewijsvoering uploaden via inschrijfformulier:

Doelgroep

Bewijsvoering

Financiële check (geldt voor alle woningen)

- Financierings- of bankverklaring (max. 2 maanden oud) met het maximaal gezamenlijk bruto jaarinkomen, eigen middelen en de maximaal te verkrijgen hypotheek.

 

Bewijsvoering aanleveren nadat een woning is toegewezen:

Doelgroep

Bewijsvoering

Woonachtig in Amsterdam Zuidoost

- uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt dat je op een adres in dit stadsdeel staat ingeschreven

Doorstromer vanuit een sociale huurwoning

- een verhuurdersverklaring waaruit blijkt dat je een sociale huurwoning* achterlaat; of

- uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt dat je op het adres van de achter te laten sociale huurwoning* staat ingeschreven.

Deze documenten zijn op te vragen bij de gemeente en/of woningcorporatie waar je van huurt.

Remigranten

- uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) welke voorzien is van je woongeschiedenis waaruit blijkt dat je voorheen al eerder 5 aaneengesloten jaren in het stadsdeel woonachtig bent geweest.

KoopStarters

- door middel van een jaaropgave van vorig jaar én een recente loonstrook.

 

Deze documenten van bewijsvoering dien je na toewijzing binnen 2 dagen bij de makelaar via projecten@vandesteege.nl aan te leveren onder vermelding van je naam, projectnaam en toegewezen bouwnummer.

 

* = wanneer u aangeeft een sociale huurwoning achter te laten dient de sociale huurwoning ook opgezegd te worden en leeg te komen zodat deze beschikbaar komt voor nieuwe huurders.

 

Toekenning punten voor extra kans:

Doelgroep

Criteria punten

Financiële toets/verklaring

50

Woonachtig Amsterdam Zuidoost

50

Doorstromer vanuit sociale huurwoning

50

KoopStarter

40

Remigranten

30

Actief meedenken:

Per enquête (crowdsourcing)

Per deelname event

Per inschrijving voor een event

 

5

20

10

 

Stappenplan van de toewijzing

 1. Toewijzing vindt per bouwnummer plaats op basis van zoveel mogelijk de eerste voorkeur van de inschrijvers.
 2. Vervolgens wordt per inschrijver getoetst of de kandidaat de woning kan betalen. De kandidaat dient financieel geschikt te zijn en toont dit aan middels het uploaden van een financieringsverklaring / financiële check.
 3. Zijn er meerdere inschrijvers met een eerste voorkeur op één bouwnummer? Dan wordt gekeken naar de criteria waarmee kandidaten extra kans maken op een woning. Als er meerdere gelijkwaardige kandidaten zijn zal ons computersysteem een willekeurige kandidaat selecteren.
 4. Wanneer er een bouwnummer is waarvoor geen eerste voorkeuren zijn opgegeven, wordt gekeken naar tweede en daaropvolgende voorkeuren. Er wordt dezelfde wijze van toewijzing aangehouden en deze procedure wordt herhaald totdat alle bouwnummer zijn toegewezen.
 5. Bij de inschrijving wordt niet gekeken naar het moment (tijdstip) van inschrijving, onder voorwaarde dat de inschrijving is binnengekomen vòòr de inschrijving is gesloten. Het maakt dus niet uit of een kandidaat zich inschrijft als de inschrijving net is geopend of dat de kandidaat zich inschrijft op het laatste moment net voordat de inschrijving sluit.

 

Voorwaarden voor inschrijfprocedure Geins

 

Het inschrijfformulier

 

 • Het is van belang dat je bij de inschrijving alle woningtypen en specifieke woningen van je voorkeur aangeeft. Er kan geen bouwnummer aan je toegewezen worden als je die niet als voorkeur hebt opgegeven.
 • Als een inschrijfformulier niet volledig is ingevuld is deze niet geldig en zal deze worden uitgesloten van deelname aan toewijzing van bouwnummers.
 • In het kader van de beoordeling van de financiële haalbaarheid is het van belang dat de financiële gegevens op het inschrijfformulier volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
 • Als een inschrijfformulier na het opgegeven tijdstip op de sluitingsdatum is ontvangen, zal deze niet meer worden meegenomen in de eerste toewijzing, en is de inschrijver automatisch reserve kandidaat.
 • Aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan op voorhand geen enkele wijze enig recht van toewijzing van een woning worden ontleend.
 • Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingediend. Als een kandidaat of een huishouden meerdere inschrijfformulieren indient, worden alle inschrijfformulieren uitgesloten van deelname aan de toewijzing.
 • De inschrijver(s) dienen ook de daadwerkelijke contractanten te zijn. Met andere woorden, de gegevens van je inschrijving worden opgenomen in de overeenkomsten. De inschrijving en toewijzing zijn niet overdraagbaar op een andere persoon.
 • De toewijzing van de bouwnummers wordt uitgevoerd door het projectteam van Geins. Over de toewijzing wordt niet gecorrespondeerd.